ZWROTYZgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 97/7/ES oraz kodeksem cywilnym Czech, Kupujący może odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od dnia odbioru towaru w przypadku zawarcia Umowy na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego. Powyższe prawo nie może być jednakże rozumiane zwłaszcza jako sposób załatwiania reklamacji. W przypadku, gdy produkt okaże się wadliwy, w interesie Kupującego leży aby stosować się do Zasad dotyczących Reklamacji.

Ustalony powyższy 14-dniowy okres jest korzystniejszy w stosunku do ochrony konsumentów obowiązującej w kraju Sprzedawcy i Kupującego w przypadku odbiorców pochodzących z krajów UE.

W przypadku, gdy Kupujący postanowi skorzystać z powyższego prawa, będzie on zobowiązany doręczyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy najpóźniej 14-go dnia od odbioru towaru. Rekomendujemy, aby oświadczenie to miało formę pisemną, która umożliwi weryfikację aktu prawnego rozwiązującego Umowę.

Prosimy ponadto o podanie numeru dokumentu podatkowego, datę zakupu oraz numer Państwa rachunku bankowego.

Odstąpienie od Umowy staje się skuteczne z momentem jego doręczenia w formie pisemnej w ustawowo określonym terminie. Zalecamy, aby zwracany towar został przez Państwa ubezpieczony. Zakładając, że dotrzymane zostaną wynikające z przepisów prawa terminy odstąpienia od Umowy, Kupującemu zostanie przesłana nota uznaniową na kwotę odpowiadającą cenie zakupu towaru pomniejszoną wyłącznie o faktycznie poniesione przez Sprzedawcę koszty związane ze zwrotem towaru. Kupujący będzie zobowiązany podpisać notę uznaniową zgodnie z obowiązującą w Czechach Ustawą o VAT oraz Dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą VAT, a następnie odesłać ją Sprzedawcy. Na podstawie podpisanej noty uznaniowej, Odbiorca otrzyma zwrot za towar na swoje konto bankowe najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od dnia odstąpienia od Umowy.

Warunki zwrotu towaru:

  • zwracany towar musi być kompletny i oryginalny, w miarę możliwości opakowany w oryginalne opakowanie,
  • ani towar, ani opakowanie nie może być w żaden sposób uszkodzone, z wyjątkiem normalnego uszkodzenia opakowania powstałego podczas wyjmowania towaru,
  • towar nie może nosić oznak użycia.

Niedotrzymanie powyższych warunków może skutkować dochodzeniem przez Sprzedawcę praw wobec Odbiorcy wynikających z nieusprawiedliwionego wzbogacenia się poprzez obniżenie ceny zwracanych towarów.

Proszę nie odsyłać towaru za pobraniem. Paczka w tym przypadku nie zostanie przyjęta.

Zwroty towaru proszę kierować na następujący adres:
Pelitt Group SE
U Vodárny 3032/2a
616 00 Brno
Czech Republic

Pobierz formularz zwrotu (wersja czeska)

Po zwrocie i sprawdzeniu towaru, Sprzedawca wystawia notę uznaniową. Kupującemu zwrócona zostaje cena zakupu. Koszty transportu nie podlegają zwrotowi. Sprzedawcy przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku ze zwrotem towaru. Zwrot kosztów zostanie pomniejszony o wartość zużycia towaru.

Zwracamy uwagę, że ten okres czasu ma służyć Odbiorcy do odpowiedniego zapoznania się z właściwościami zakupionego towaru i nie jest okresem, na który towar zostaje Odbiorcy wypożyczony.