PRIVATUMO POLITIKA


Klientų asmens informacija saugoma laikantis galiojančių Čekijos Respublikos įstatymų, ypač Įstatymo Nr. 101/2000 Coll. dėl asmens duomenų apsaugos su pakeitimais. Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjo duomenų bazėje būtų tvarkomi ir renkami jo asmens duomenys po to, kai sutartis sėkmingai įvykdoma, tol, kol Pirkėjas šį sutikimą aiškiai atšauks raštu.

Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir paprašyti juos pakeisti, taip pat kitas įstatymuose numatytas teises į šiuos duomenis. Gavus raštišką Kliento prašymą, jo asmens duomenys gali būti pašalinti iš duomenų bazės. Kliento asmens duomenys yra visiškai saugūs. Pardavėjas neperduos Kliento asmens duomenų trečiosioms šalims. Vienintelės išimtys – išoriniai vežėjai ir mokėjimo vartų paslaugų teikėjai, kuriems suteikiamas minimalus Kliento asmens duomenų kiekis, reikalingas tik tam, kad būtų pristatytos prekės arba autorizuota atitinkama mokėjimo priemonė.

Pasirašytas asmenines sutartis Tiekėjas archyvuoja elektronine forma. Jos yra pasiekiamos elektroninės parduotuvės Tiekėjui.

Elektroninės parduotuvės tiekėjas yra „Pelitt Group SE“, Na Strži 1702/65, 140 00 Prague, Čekijos Respublika.

Raštišką sutikimo tvarkyti ir saugoti Kliento asmens duomenis atšaukimą galima išsiųsti nurodytu elektroninės parduotuvės Tiekėjo „Pelitt Group SE“ adresu.